Moldex3D ประสบความสำเร็จในการผสานรวมกับการเชื่อมต่อเครื่องจักรจริงเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการจำลองและการผลิต

on 2015-06-02

เนื่องจากการติดตั้งการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันระหว่างซอฟแวร์ CAE ในการฉีดเนื้อพลาสติกเข้าแม่พิมพ์กับเครื่องจักรฉีดขึ้นรูปในชีวิตจริง จึงนับเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับวิศวกร CAE ที่จะต้องประยุกต์การติดตั้งพารามิเตอร์ในซอฟต์แวร์ CAE ไปยังการติดตั้ง UI จริงในการฉีดขึ้นรูปจริง ดังนั้นอุปสรรคนี้อาจรบกวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างวิศวกร CAE และผู้ควบคุมเครื่องจักร นอกจากนี้การตอบสนองแบบ ไดนามิกของเครื่องฉีดไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาในการวิเคราะห์แบบจำลอง CAE ดังนั้นจึงส่งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างความถูกต้องในการจำลองกับการฉีดขึ้นรูปจริง ดังนั้นทั้งสองประเด็นจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายหลักๆ ที่วิศวกร CAE และผู้ควบคุมเครื่องจักรจำนวนมากต้องเผชิญหน้าด้วยในทุกวันของการทำงาน

 

ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าล่าสุดในการจำลองด้วยโปรแกรม CAE   Moldex3D ได้ประสบความสำเร็จในการเชื่อมช่องว่างการสื่อสารระหว่างการจำลองและการผลิต    “Process Wizard”ของ Moldex3D สนับสนุนคุณสมบัติของเครื่องฉีดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการใช้งานในการจำลองการฉีดขึ้นรูป  ในขณะนี้วิศวกร CAE สามารถติดตั้งพารามิเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์ในอินเตอร์เฟสของ CAE ที่คุ้นเคยของพวกเขาได้เป็นครั้งแรกเพื่อทำงานจำลอง project  หลังจากได้ผลการจำลองเป็นผลสำเร็จ พวกเขาสามารถสลับไปยังอินเตอร์เฟสของเครื่องจักรจริงได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นผู้ใช้งานเครื่องจักรสามารถดูข้อมูลการตั้งค่าทั้งหมดได้อย่างชัดเจน ผู้ใช้ยังสามารถตรวจสอบความแตกต่างระหว่างอินเตอร์เฟสทั้งสองได้ทุกเวลาด้วยการสลับอินเตอร์เฟสอย่างง่ายดาย เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานต่างๆเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ง่ายจากอินเตอร์เฟสการดำเนินงานที่คุ้นเคยของพวกเขาและอำนวยความสะดวกอย่างมากในการสื่อสารอย่างประสิทธิภาพในการจำลองและการผลิต

 

นอกจากนั้น Moldex3D ยังมีหน้าการดำเนินงานของเครื่องจักรจริงเพื่อที่จะรวมการตอบสนองแบบ ไดนามิกของเครื่องจักรเข้ามาในการจำลองของโปรแกรม CAE(รูปที่ 1) ผู้ใช้สามารถนำเข้าข้อมูลอัตราการไหลและการตอบสนองของความดันของเครื่องจักรมายังอินเตอร์เฟสของ CAE ได้ ด้วยคุณสมบัตินี้ การตอบสนองแบบไดนามิกของเครื่องฉีดสามารถส่งผลต่อการวิเคราะห์ CAE จริงได้ ทำให้ผลการจำลองเข้าใกล้ความเป็นจริงขึ้นมาอีกขั้น

 

moldex3d-successfully-integrates-real-machine-interface-to-facilitate-effective-communication-between-simulation-manufacturing-1
รูปที่ 1 Moldex3D มีหน้าการดำเนินงานของเครื่องขึ้นรูปจริงสำหรับผู้ใช้เพื่อนำเข้าค่าความเร็วในการฉีดและการตอบสนองของความดันของเครื่องจักร

 

ตัวอย่างการใช้งานของ Moldex3D Process Wizard แสดงอยู่ด้านล่าง ในกรณีนี้ แม่พิมพ์ 2 คาวิตี้จะถูกใช้เพื่อผลิตชิ้นงาน(รูปที่ 2) อันดับแรก ใส่การดำเนินงานในโหมดเครื่องจักรของ CAE และตั้งค่าอัตราการไหลที่ต่างกัน 4 ค่า(รูปที่ 3) หลังจากการวิเคราะห์ผลการคำนวณ เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ที่ได้กับการตอบสนองของเครื่องจักรจริง(รูปที่ 4) ในรูปที่ 4 กราฟด้านบนแสดงอัตราการไหลกับเวลา; กราฟด้านล่างแสดงอัตราการไหลกับตำแหน่งสกรู แผนภาพทั้งสองแสดงให้เห็นว่า ผลของโหมดเครื่องจักรโปรแกรม CAE ของ Moldex3D  ตรงกับการตอบสนองของเครื่องจักรจริง

moldex3d-successfully-integrates-real-machine-interface-to-facilitate-effective-communication-between-simulation-manufacturing-2
รุปที่ 2 แม่พิมพ์ 2 คาวิตี้ใช้เพื่อผลิตชิ้นงาน

moldex3d-successfully-integrates-real-machine-interface-to-facilitate-effective-communication-between-simulation-manufacturing-3
รูปที่ 3 การตั้งค่าสภาวะการดำเนินงานในอินเตอร์เฟสโหมดเครื่องจักรโปรแกรม CAE ของ Moldex3D

moldex3d-successfully-integrates-real-machine-interface-to-facilitate-effective-communication-between-simulation-manufacturing-4
รูปที่ 4 การเปรียบเทียบระหว่างผลการวิเคราะห์ของ Moldex3D กับการตอบสนองของเครื่องจักรจริง: กราฟด้านบนแสดงอัตราการไหลกับเวลา; กราฟด้านล่างแสดงอัตราการไหลกับตำแหน่งสกรู

 

โดยสรุป Moldex3D เป็นซอฟแวร์ CAE เพียงซอฟแวร์เดียวที่มีในตลาดที่ประสบความสำเร็จในการรวมการเชื่อมต่อเครื่องฉีดขึ้นรูปที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเข้ากับการจำลอง และมีการทำนายที่แม่นยำของการตอบสนองแบบไดนามิกของเครื่องจักรจริง การพิจารณาถึงการตอบสนองแบบไดนามิกของเครื่องฉีดในการจำลอง CAE ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงแผนการขึ้นรูปจริงได้ดีขึ้น แต่ยังช่วยในเรื่องการอำนวยความสะดวกในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการจำลองและการผลิต  เนื่องด้วยการทำนายที่ถูกต้องมากขึ้น ดังนั้นจึงทำให้ประหยัดเวลา ความพยายาม วัสดุและการใช้พลังงานที่ใช้ในการปรับปรุงชิ้นงานหรือแม่พิมพ์ใหม่ได้


深入瞭解Moldex3D

與專家討論您的模具問題與模流分析需求

線上展示服務

提供最即時的線上技術支援與產品展示服務