การวิเคราะห์ Warpage ด้วย Moldex3D เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบถึงผลกระทบของความแตกต่างของอุณหภูมิและการหดตัว

on 2015-06-02

ผลของความแตกต่างของอุณหภูมิ (P.S.1) และการหดตัว (P.S.2) เป็น 2 ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดระยะการเคลื่อนที่ของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นหากเราสามารถตรวจสอบได้ว่าปัจจัยทั้ง 2 ส่งผลอย่างไรต่อ warpage เราจะเข้าใจวิธีการปรับปรุงปัญหา warpage ได้ดียิ่งขึ้น  สำหรับMoldex3D R13 ซึ่งเป็นซอฟแวร์เวอร์ชั่นล่าสุด ผู้ใช้สามารถตรวจสอบถึงผลทั้ง 2 อย่างแยกกันได้ในการวิเคราะห์ระยะการเคลื่อนที่

 


ขั้นที่ 1. เปิดหน้าต่าง Computation Parameter ก่อนเริ่มกระบวนการวิเคราะห์ จากนั้นคลิก Consider differential temperature and shrinkage analysis ที่อยู่ใต้แท็บ Warp

 

moldex3d-warpage-analysis-allows-users-to-check-differential-temperature-and-differential-shrinkage-effects-1


ขั้นที่ 2. หลังจากการวิเคราะห์ ผลของ Differential temperature effect displacement และ Differential shrinkage displacement จะปรากฏอยู่ในผลการวิเคราะห์ warpage

 

moldex3d-warpage-analysis-allows-users-to-check-differential-temperature-and-differential-shrinkage-effects-2 moldex3d-warpage-analysis-allows-users-to-check-differential-temperature-and-differential-shrinkage-effects-3
รายการต่างๆ ในผลการวิเคราะห์ warpage เมื่อไม่ได้ทำการตรวจสอบการวิเคราะห์ความแตกต่างของอุณหภูมิและการหดตัว รายการต่างๆ ในผลการวิเคราะห์ warpage เมื่อไม่ได้ทำการตรวจสอบการวิเคราะห์ความแตกต่างของอุณหภูมิและการหดตัว

ขั้นที่ 3. ในกรณีต่อไปนี้ ผลของความแตกต่างของการหดตัวเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลซึ่งส่งผลกระทบต่อผลของระยะการเคลื่อนที่มากกว่าผลของความแตกต่างของอุณหภูมิ นั่นหมายถึงว่า ผลของความแตกต่างของการหดตัวเป็นสิ่งที่ต้องระวังเป็นหลักถ้าหากต้องการที่จะลด warpage

 

 moldex3d-warpage-analysis-allows-users-to-check-differential-temperature-and-differential-shrinkage-effects-4  moldex3d-warpage-analysis-allows-users-to-check-differential-temperature-and-differential-shrinkage-effects-5
Differential temperature effect displacement Differential shrinkage effect displacement

P.S. 1. Differential temperature effect displacement เป็นค่าที่คำนวณด้วยความแตกต่างการหดตัวเชิงปริมาตรตลอดความหนา Differential temperature effect displacement แสดงถึง warpage ที่ต่างระนาบกัน

 

P.S. 2. Differential shrinkage displacement เป็นค่าที่คำนวณด้วยการกระจายตัวของการหดตัวเชิงปริมาตรโดยเฉลี่ยตลอดความหนาบนระนาบตัดเดียวกัน Differential shrinkage displacement แสดงถึง การหดตัวในระนาบเดียวกันเนื่องจากการกระจายของ PVT


深入瞭解Moldex3D

與專家討論您的模具問題與模流分析需求

線上展示服務

提供最即時的線上技術支援與產品展示服務