การวางตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อทำให้มีการไหลได้อย่างสมดุลโดยการใช้เครื่องมือ Utilizing Particle Tracer Feature

on 2015-04-29

ใน Moldex3D R13, โมดูล compression molding (การขึ้นรูปแบบกดอัด) ทำให้ผู้ใช้มองเห็นอนุภาคของพอลิเมอร์และพฤติกรรมการเติมเนื้อพลาสติกเข้าไปในคาวิตี้ โดยตั้งค่าแถบสีต่างๆเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงขณะที่พลาสติกกำลังไหล ซึ่งคำสั่งนี้เรียกว่า “Particle Tracer” ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สังเกตสมดุลการไหลได้สะดวกขึ้นและช่วยให้ทำนายปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการไหลในขั้นเติมเนื้อพลาสติกเข้าไปในคาวิตี้ (filling stage) ได้ดีขึ้น


ขั้นที่ 1. เริ่มต้นด้วยการเปิด Computation Parameter และเช็ค Particle Tracer ที่ขั้น Fill/Pack

visualize-how-each-charge-fills-in-compression-molding-1


ขั้นที่ 2. หลังจากที่วิเคราะห์ Fill/Pack แล้ว ผลของ particle tracer  จะปรากฏขึ้นมา ผู้ใช้สามารถเลือกจุดหรือเส้นเพื่อแสดงผลได้ โดยเลือก Charge ID ใน filling analysis results เพื่อแสดงผลกการกระจายตัวตามรอยอนุภาค (particle tracer distribution)

visualize-how-each-charge-fills-in-compression-molding-2


Particle Tracer Analysis Results

  1. จากภาพแสดงรูปทรงที่ประกอบด้วยประจุ 2 ประจุ และมีบริเวณที่เป็นส่วนกดอัด (compression zone) อีก 1 แห่ง
  2. The geometry with two charges and one compression zone is shown in the following figure.
    visualize-how-each-charge-fills-in-compression-molding-3
  3. เลือก Charge ID ใน fill/pack analysis results แล้วจะเห็นการกระจายอนุภาคของประจุที่ต่างกันแสดงออกมา ในภาพข้างใต้ สีที่ต่างกันสองสีนั้น หมายถึงอนุภาคมาจากประจุต่างกัน นอกจากนี้จากภาพจะเห็นลักษณะการไหลที่ไม่สมดุล ผู้ใช้สามารถแก้ไขการออกแบบตำแหน่งในการวางประจุให้ดีขึ้น โดยอ้างอิงพื้นฐานข้อมูลจากเครื่องมือ particle tracer feature
    visualize-how-each-charge-fills-in-compression-molding-4
  4. หลังจากแก้ไขตำแหน่งการวางประจุ (charge locations) แล้ว ผู้ใช้สามารถนำ particle tracer feature ไปช่วยในการวิเคราะห์การกระจายอนุภาคอีกครั้ง ดังที่แสดงตามภาพใต้คำบรรยาย ตำแหน่งการวางประจุที่เหมาะสมจะช่วยให้การไหลสมดุลมากขึ้น และทำให้เกิดการกระจายความดัน ได้ดีขึ้น
    visualize-how-each-charge-fills-in-compression-molding-5

 


深入瞭解Moldex3D

與專家討論您的模具問題與模流分析需求

線上展示服務

提供最即時的線上技術支援與產品展示服務